FALL - WINTER COLLECTION 2021

Casual garments using exclusive Italian fabrics made by Markus&Co

Xuất thân từ chuyên ngành Sale & Marketing, làm việc tại nhiều doanh nghiệp và kinh doanh các lĩnh vực khách sạn – nhà hàng, bất động sản, xuất nhập khẩu, Markus bằng kinh nghiệm của mình nhận ra phong cách ăn mặc tác động mạnh mẽ đến đợi sống và góp phần không nhỏ quyết định thành công đến kinh doanh.