Deprecated: Optional parameter $storage_path declared before required parameter $sftp is implicitly treated as a required parameter in /home/edifeviehosting/public_html/markusnguyen.com/wp-content/plugins/duplicator-pro/lib/phpseclib/class.phpseclib.php on line 107

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/edifeviehosting/public_html/markusnguyen.com/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/edifeviehosting/public_html/markusnguyen.com/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/edifeviehosting/public_html/markusnguyen.com/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/edifeviehosting/public_html/markusnguyen.com/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/edifeviehosting/public_html/markusnguyen.com/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/edifeviehosting/public_html/markusnguyen.com/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/edifeviehosting/public_html/markusnguyen.com/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/edifeviehosting/public_html/markusnguyen.com/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/edifeviehosting/public_html/markusnguyen.com/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/edifeviehosting/public_html/markusnguyen.com/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/edifeviehosting/public_html/markusnguyen.com/wp-content/plugins/ithemes-security-pro/core/core.php on line 1090
Home - markusnguyen.com

Markus Nguyen

“Gọt dũa cái chất một người đàn ông bằng thời trang, trải nghiệm và chất sống phong phú "

Giới Thiệu

Xuất thân từ chuyên ngành Sale & Marketing, làm việc tại nhiều doanh nghiệp và kinh doanh các lĩnh vực khách sạn – nhà hàng, bất động sản, xuất nhập khẩu, Markus bằng kinh nghiệm của mình nhận ra phong cách ăn mặc tác động mạnh mẽ đến đợi sống và góp phần không nhỏ quyết định thành công đến kinh doanh.

Một Chút Tản Mạn

Giàu có được định nghĩa bằng Tiền. Nhưng Sang Trọng thuộc về khí chất là thứ vô hình.

Càng gần những người có năng lượng tích cực, chất sống phong phú với những thói quen và phẩm chất “Sang” tự khiến bạn Sang theo.

Ngược lại nếu quá gần những người toan tính, cẩu thả trong phong cách sống tự khiến khí chất của bạn u ám.

Nếu chỉ suy theo đúng nghĩa của nó dù đen hay bóng thì đây là một sự phân biệt giai cấp.

Tuy nhiên tôi thích câu này và xem nó như một tiêu chí rèn dũa cái “chất” nội tại.

Contact

Markus Nguyen

285 Hoang Dieu, Ward 6, District 4, HCMC

Bất cứ câu hỏi gì về lifestyle của bạn. Tôi ở đây để lắng nghe

Bài Viết Mới Nhất

Kết Nối Với Markus Nguyen

Đừng ngần ngại liên hệ tôi trên Social